© by Willi Leimer

Da tramade Koda !

 A gaunz a großa, fescha, rota,
nimmermehr gaunz junger Koda
sitzt am Fenstabrettl doda
und tramt a weng, so mod a,
do foilt eahm ei’ in Koda:
Eigentlich woa er nia Voda.
Er woa jo do a fescha Koda,
hot mit oille graft, a mit an Moda,
so tramt do, da oilte Koda
und auf no’ wos denkta doda:

 Wia er woar a junga Koda,
is sei Frauerl gwest mit eahm beim Boda.
Des woasa no da Koda
und dass der wos gmocht hot doda,
des eahm oba weh dau’ hot a.
Und dass um des woar schod a –
und drum is er, da fesche Koda,
nia woarn a Voda
Und von den tramda doda
iatzt am Fenstabrettl
da „oilte Koda“.